Regulamin pralni

Ogólne warunki świadczenia usług
Informacja dla klienta

Przed oddaniem rzeczy do naszej pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi, ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie. 

Ten lek może powodować reakcje, zwłaszcza jeśli go regularnie używać przez dłuższy czas lub w dużych dawkach. W takich przypadkach, usuwanie objawów, takich jak nudności, wymioty, zaczerwienienie zolpidem 10 ohne rezept twarzy, skurcze żołądka, nerwowość, drżenie) może wystąpić, jeśli nagle przerwać stosowanie tego leku. Aby uniknąć reakcji wyjścia, twój lekarz może stopniowo zmniejszać dawkę. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, a także do zgłaszania wszelkich reakcji na raz. Wraz z jego zalet, to lekarstwo rzadko może prowadzić do naruszenia odporna szuka zachowanie (narkomania). Ryzyko to może być zwiększone, jeśli nadużywali alkoholu lub narkotyków w przeszłości. Brać to lekarstwo zgodnie z zaleceniami, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia.

 • Pralnia przyjmuje do prania wodnego rzeczy posiadające oznakowanie fabryczne zezwalające na pranie automatyczne. Odzież nieposiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
 • Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnię usług określa cennik pralni. W przypadku artykułów nieobjętych cennikiem, cenę za usługę określa indywidualne personel pralni.
 • Dowód przyjęcia odzieży do prania jest jedynym dokumentem upoważniającym do odebrania odzieży.
 • Standardowy termin wykonania usługi wynosi 3 dni od momentu przyjęcia zlecenia.
 • Prosimy o dokładne sprawdzenie wszelkich zapięć/aplikacji/ozdób, wskazanie ewentualnych tłustych plam oraz wskazanie ewentualnych uszkodzeń.
 • Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia ozdób, zamków, aplikacji, haftów, guzików, klamer, napisów oraz szkody powstałe wskutek prania według niewłaściwej instrukcji zamieszczonej przez producenta odzieży.
 • Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam.
 • Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia
 • W przypadku zniszczenia czy zaginięcia odzieży, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością tejże odzieży w chwili oddania jej do pralni. W razie sporu wartości odzieży określi uprawniony rzeczoznawca. Koszt ekspertyzy w razie potwierdzenia stanowiska pralni, ponosi Klient.
 • Pralnia może odmówić wykonania zlecenia
 • Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddanej do prania odzieży.
 • Po upływie 90 dni nieodebrane przez Klienta rzeczy pralnia przekazuje na cele dobroczynne.